regulamin

REGULAMIN KONGRESU WROCFLOW 2

I. Rejestracja:

1. Rejestracja odbywa się w wyznaczonym terminie przez elektroniczny formularz rejestracyjny.

2. Rejestracja rozpocznie się w dniu 21.03.2017r. o godzinie 20:30 i potrwa aż do wyczerpania miejsc.

3. Rejestrujący wysyłając formularz jednocześnie potwierdza prawidłowość wprowadzonych danych.

4. Rejestrujący zobowiązuje się do uregulowania składki za kongres w ciągu 5 dni roboczych od daty rejestracji (do 27.03.2017r.)

5. Zapisy na konferencję łączą się z akceptacją regulaminu.

 

II. Hotele:

1. Uczestnik akceptuje regulamin hotelu, w którym będzie zameldowany.

2. Uczestnik rejestrujący się do hotelu zobowiązuje się do podania prawidłowego numeru dowodu osobistego.

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody w zameldowanym przez siebie pokoju oraz na terenie hotelu wyrządzone z jego winy.

4. Uczestnik zobowiązuje się do uregulowania wszelkich dodatkowy należności w hotelu przed wymeldowaniem (poza noclegiem i śniadaniami).

5. Przydział uczestników do poszczególnych pokoi dokonywany jest przez Komitet Organizacyjny na podstawie informacji dostarczonej w formularzu przez zgłaszających. Osoby, które nie podały w formularzu preferencji zameldowania, zostaną przydzielone do pokoi losowo.

6. Po ogłoszeniu list osób zameldowanych w poszczególnych pokojach, wszelkie zmiany dokonywane są na wniosek osób zainteresowanych po wcześniejszym porozumieniu z osobami, których dotyczyć będzie zamiana pokoi. Wszelkie zmiany dokonywane są przez Zarząd na wniosek zainteresowanych.

 

III. Postanowienia ogólne:

1. Uczestnik może wycofać się z udziału w Kongresie nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem się Kongresu, a w przypadku opcji z hotelem nie później niż na 3 tygodnie. Niedopełnienie powyższego warunku skutkuje brakiem możliwości zwrotu składki za Kongres. O rezygnacji z udziału w Kongresie należy poinformować mailowo na wrocflow@ptss.pl

2. Uczestnik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe z jego winy podczas całego Kongresu.

3. Wstęp na Kongres będzie weryfikowany na podstawie list uczestników oraz dowodu osobistego lub legitymacji studenckiej.

 

IV. Social Program:

1. Wstęp na imprezy będzie weryfikowany na podstawie list uczestników/opasek kongresowych oraz dowodu osobistego lub legitymacji studenckiej.

2. Obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia środków odurzających do klubów, w których organizowane są imprezy podczas Kongresu. Niedostosowanie się do powyższego warunku skutkuje wyproszeniem z klubu.

3. Agresywne zachowanie uczestników będzie skutkowało wyproszeniem z klubu. Decyzje o wyproszeniu uczestnika z klubu podejmuje obsługa klubu oraz Komitet Organizacyjny.

4. Uczestnik odpowiada za szkody i dewastacje dokonane na terenie lokalu (zarówno w budynku jak i przed wejściem głównym do lokalu). W razie szkody Uczestnik pokryje wszystkie koszty związane z naprawą lub zakupem uszkodzonych elementów sprzętu lub wystroju lokalu na podstawie faktury wystawionej przez Właściciela lokalu.

 

V. Warsztaty praktyczne

1. Warsztaty praktyczne odbędą się w niedzielę (23.04.2017r.)

2. Zapisy na warsztaty praktyczne odbędą się w niedzielę, 2.04.2017r.

3. Zapisy odbędą się za pomocą formularza elektronicznego.

4. Osoba, która zapiszę się na warsztat, zostanie przyjęta i bez uzasadnionej przyczyny się na nim nie pojawi, zostanie ukarana w postaci automatycznego przeniesienia na listę rezerwową przy zapisach na kolejne konferencje PTSS!

5. Rezygnacja z warsztatów płatnych z możliwością zwrotu wpłaconych środków, a z bezpłatnych bez ponoszenia opisanych w punkcie 4 konsekwencji przysługuje najpóźniej do dnia 10.04.2017r.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.